Pejabat Daerah Selangau
 

 
Ketua Jabatan

NamaHubungi
Enting@Inting Anak Nyami
Pegawai Daerah
Enting@Inting Anak Nyami
084-891375
084-891380

Pentadbiran

NamaHubungi
Siti Zaharah Binti Mohamad Mohmood
Pegawai Tadbir N41
Siti Zaharah Binti Mohamad Mohmood
084-891231
084-891380
Tajak Anak Maran
Pembantu Tadbir (P/O)
Tajak Anak Maran
084-891231
084-891380
Nangku Anak Unggang
Pembantu Tadbir(Jumud)
Nangku Anak Unggang
084-891231
084-891380
Remi Anak Kuyat
Pembantu Am Pejabat
Remi Anak Kuyat
084-891231
084-891380
Habbul Ramadan Bin Sa’di
Pembantu Operasi, N11
Habbul Ramadan Bin Sa’di
084-891231
084-891380

Seksyen Perancangan Strategik

NamaHubungi
Radin Shamsiah Binti Haji Radin Ariff
Pembantu Tadbir (P/O)
Radin Shamsiah Binti Haji Radin Ariff
084-891231
084-891380
Lamuati Ak Mukit
Pembantu Tadbir(P/O)
Lamuati Ak Mukit
084-366035
Ebin Ak James
Pemandu Kenderaan
Ebin Ak James
084-891231
084-891380
Peter Anak Solomon
Peter Anak Solomon

Seksyen Khidmat Pengurusan Dan Statutori

NamaHubungi
Priscilla Binti Sisin
Penolong Pegawai Tadbir
Priscilla Binti Sisin
084-891379
084-891380
Alexis Empam
Pembantu Am Pejabat
Alexis Empam
084-891231
084-891380
Joseph Birai Anak Alau
Pemandu Kenderaan
Joseph Birai Anak Alau
084-891231
084-891380
Mekie Anak Entalang
Pekerja Rendah Awam (Jaga)
Mekie Anak Entalang
084-891231
084-891380
Selinggau Anak Lau
Pekerja Rendah Awam (Tukang Kebun)
Selinggau Anak Lau
084-891231
084-891380
Jara Anak Umping
Pekerja Rendah Awam (Pembersih Pejabat)
Jara Anak Umping
084-891231
084-891380

Kewangan

NamaHubungi
Anyie Awing
Pegawai Tadbir N41
Anyie Awing
084-891376
084891380
Susie Sindan Anak Martin Engkujang
Pembantu Tadbir (KUP)
Susie Sindan Anak Martin Engkujang
084-891231
084-891380
Kheong Siew Chu
Pembantu Tadbir(Kewangan) W17
Kheong Siew Chu
084-891231
084-891380